Om ejendommen og gårdlauget

Ejendommen er opført i 1927 og har været drevet som andelsboligforening siden opførelsen.

Siden opførslen er der blevet foretaget en række ejendomsrenoveringer/optimeringer.
Nyt tag blev pålagt i 1980-81, og nye vinduer isat i 1992.
Vinduesrammerne blev malet udvendigt i 2002.

I forbindelse med isætning af vinduer blev sålbænke svummet og fugning af ydermure kontrolleret og repareret.

1994-95 blev elinstallationer på trapper, lofter, kældre og gårde udskiftet og udbygget.

I 1996 blev døre til køkkentrappeopgange udskiftet og i 2004-2005 blev køkkentrappeopgangene renoveret.

I 1997 blev hovedtrappedøre og partiet omkring disse renoveret.
Hovedtrappeopgange blev renoveret i perioden 1999-2000.

Fjernvarme blev tilsluttet ejendommene i 1984.
Radiatorer er opsat i kældre efteråret 1998 for at sikre tørre kældre.
I efteråret 2013 blev anlægget der styrer radiatorvarmen udskiftet med ny fjernvarmeunit der gør at man ikke skal opvarme vandet først inden det bliver sendt ud til beboerne, det skulle give en bedre afkøling i den sidste ende og bedre økonomi for foreningen og beboerne. Desuden er den koblet op til internettet så Armatec, som har leveret anlægget, kan fjernstyre anlægget.
Vi forventer i 2014 at udskifte den unit som styrer brugsvandet.

Etageadskillelsen mellem øverste etages lejligheder og luftrummene blev isoleret i 2001.
I 2003 fik foreningen egen telefoncentral og indlagt bredbåndsinternetforbindelse i hver lejlighed. I samme forbindelse er antennesignalsystemet fornyet og dørtelefonanlægget udskiftet.
I 2013 blev antenneanlægget ombygget af YOUSEE med returvej.

Gårdene tilknyttet foreningens ejendomme, er funktionelt set lagt sammen med naboejendommenes gårde i begyndelsen af 1999.
Dette i forbindelse med gårdsaneringsprojektet, som blev udført af Københavns Kommunes Gårdsaneringskontor (nu "Grønne Gårde").
Udgiften til gårdsaneringen blev afholdt af Københavns Kommune.
Den daglige drift af gårdene forestås af gårdlauget, der består af repræsentanter fra ejendommene omkring gårdene.
Der er et gårdlaug for hver gård.