Om A/B Amagerbro, Afd. Brigadevej

A/B Amagerbro, Afd. Brigadevej er en privat andelsboligforening som blev stiftet i 1926.

Andelsboligforeningen har adresse på Byglandsgade 2-16, Femkløvervej 3 og 4 og Kornblomstvej 3, 2300 København S.

Ved stiftelsen blev andelsforeningens formål bestemt at:
"Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.nr. 90-91 af Eksercerpladsen, beliggende ved Brigadevej, Byglandsgade 2-16, Femkløvervej 3 og 4 og Kornblomstvej 3."

Ejendommen blev opført i samme år som foreningen blev stiftet.
Foreningen har 107 andelslejligheder og 1 erhvervsandel.

Boligafgiften forfalder til betaling d. 5 i hver måned og gælder for igangværende måned.
Opkrævningen inkludere boligafgift, a'conto varme og antenneafgift.
Varmeåret starter d. 1 februar og slutter 31 januar.
Ved afslutning af varmeåret finder en endelig individuel regulering sted beregnet ud fra fjernaflæsning af varmemåler.
Det er tilladt at holde hund / kat.
Forældrekøb er ikke tilladt.
Der opskrives IKKE til ventelister.

Som medlem af andelsboligforeningen ejer man ikke sin lejlighed, men ved indbetalingen af andelsindskuddet får brugsret til en bestemt del af ejendommen, nemlig andelslejligheden. Andelshaverne har tillige pligt til at vedligeholde boligen jf. foreningens vedtægter og de anvisninger, der gives herom af foreningen.

Ejendomsadministrationen varetages af Advokaternes Ejendomsadministration A/S.

 

TEST