Viceværten i A/B Amagerbro, Afd. Brigadevej kan kontaktes via nedenstående oplysninger

Foreningens viceværts funktioner varetages af ekstern leverandør.


Agerholms Rengøring
Tlf. 40 76 85 63


Træffes hver mandag, onsdag og fredag mellem kl. 09.30-11.30 i området.

Ved strømsvigt, vandskade, vandmangel, varmesvigt o.l. kontakt da Agerholm Rengøring.