Sådan logger du ind

Adresse direkte til BeboerWeb siden er: https://aeaweb.dk
Oplysninger om brugernavn samt adgangskode, vil fremgå af din boligafgiftsopkrævning.
Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, fremgår oplysningerne på din betalingsoversigt fra PBS.


Oplever du problemer med at logge ind eller kan du ikke finde dine loginoplysninger, så kontakt administrator.


Første gang man logger på BeboerWeb, skal man indtaste kontaktoplysninger, således at disse er opdateret hos administrator.

Hvad er BeboerWeb?

BeboerWeb er en platform hvor man som beboer, har adgang til relevante og aktuelle data omkring sin bolig - eksempelvis opkrævninger samt specifikation heraf, restancer, varmeregnskaber samt øvrige stamdata om boligen. Derudover kan man se/downloade årsregnskaber, overdragelsesaftale, generalforsamlingsreferater og meget mere.


Foreningen har vedtaget elektronisk kommunikation - herunder til indkaldelser til generalforsamlinger, fremsendelse af varmeregnskab m.m., hvorfor al kommunikation fra foreningen og administrator foregår via udsendelse af mail. Derudover kan bestyrelsen sende akutte meddelelser ud. Indkaldelser, varmeregnskaber m.m. er til enhver tid også tilgængelige på BeboerWeb.

Det er derfor vigtigt at man husker at holde sine kontakt- og mailoplysninger opdateret. 

Hvad er BestyrelsesWeb?

BestyrelsesWeb er en platform hvor bestyrelsesmedlemmer har adgang til foreningens daglige økonomi og fakturabetalinger, dokumentarkiv, oversigt over samtlige beboere og mulighed for at sende vigtige meddelelser ud elektronisk til beboerne.

Loginoplysningerne er de samme som til BeboerWeb.

Hvad gør jeg hvis jeg vil sælge min andel?

Ønsker du at sælge din andelsbolig, så skal du i første omgang orientere bestyrelsen. Herefter skal du logge ind på BeboerWeb og gennemlæse "Vejledning ved salg af andel". Det er en god idé at orientere sig i foreningens vedtægter forinden et salgs iværksættes.